Additiv tillverkning, Swerim

Projekt ska säkerställa god hälsa hos de som jobbar med AM

28 februari, 2022

Ett nytt Vinnova-projekt ska säkerställa god hälsa hos arbetare som jobbar inom hela värdekedjan för additiv tillverkning (AM). För att uppnå detta kommer konsensus och rekommendationer för hälsokontroller, rutiner, förebyggande åtgärder, hygieniska gränsvärden (OELs) etc. tas fram. Detta ska fungera som input till myndigheter som Arbetsmiljöverket, som utvecklar lagar för obligatorisk hälsokontroll, arbetskyddsförordningar (AFSar) och OELs.

Projektet är en fortsättning på HÄMAT2 och heter ”Hälso- och miljöpåverkan av additiv tillverkning och utmaningar för en hållbar produktion 3 – HÄMAT3”.

24 företag, institut, högskolor och sjukhus deltar i Vinnova-projektet, vilket gör att vi kan bygga kunskap som alla har nytta av.

Hälsokontroller ska bli träffsäkrare för de hälsoeffekter som kan uppstå i AM-industri. Informella gränsvärdena för partikelhalter och ångor i luften ska utformas i projektet och kommer sannolikt anpassas för olika material, material-teknikkombinationer, partikelstorleksklasser och/eller specifika luftburna ämnen baserat på forskningsresultat. Parallellt ska förebyggande åtgärder vidtas som ska leda till minskade utsläpp av partiklar och ångor från utrustning för tillverkning och hantering av feedstock, AM-processen och efterbehandling.

24 företag samarbetar

Deltar i projektet Deltar i projektet gör Volvo Cars, Add North 3D, Siemens Energy, Nederman, Absolent, AMEXCI, Arcam, Sandvik, Digital Metal, Alfa Laval, SSAB, Freemelt, ScanDust, Uddeholms, Swerim, Sensor Visions, ZYYX Labs, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RISE, RISE IVF, KTH, Karolinska Institutet och Örebro universitet.

Budgeten för projektet är ca 13 Mkr varav Vinnova bidrar med 5,1 Mkr.