Ringhals

Ringhals kärnkraftverk nytt medlemsföretag

27 januari, 2022

Ringhals kärnkraftverk, vars mål är att leverera efterfrågad el, säkert och stabilt, är nytt medlemsföretag hos Swerim. Ringhals har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion och ingår i det europeiska energiföretaget Vattenfall.

– Det är spännande att få in ett företag som Ringhals där det är av största vikt att kvalificera och standardisera processer samt komponenter innan driftsättning. Vi hoppas att Ringhals och Swerim kan samarbeta för att ytterligare höja kvalitén på material och processer inom pulvermetallurgin, säger Emil Strandh, ansvarig för forskningsprogram Pulvermetallurgi (PM) hos Swerim.

– Genom åren har Ringhals genomfört ett antal forskningsprojekt, dels i egen regi, dels tillsammans med Swerim, med inriktning mot tillverknings- och miljökvalificeringar för olika PM-processer. Detta arbete fortgår och genom ett medlemskap i forskningsprogram PM ser vi möjligheten att ytterligare utveckla och ta steg mot än högre TRL-nivåer (Technology Readiness Levels) inom området, säger Per Waernqvist, Ringhals.

Utvecklingen inom området med pulverbaserade material och processer har, utifrån kärnkraftsindustrins perspektiv, nått allt högre TRL-nivåer. Kärnkraftsbranschen styrs till del av gällande normativa- och föreskrivna krav men även av internt fastställda krav utifrån tillståndshavarens perspektiv. Som en del i den samlade kravbilden ska material och komponenter som avses driftsättas vara väl beprövade vilket ställer krav på full insyn och kontroll av hela tillverkningskedjan (värdekedjan).

Kontaktpersoner

Björn Forssgren, Ringhals
Per Waernqvist, Ringhals
Emil Strandh, Swerim, emil.strandh [at] swerim.se

Foto: Ringhals.