MTC Powder Solutions

Samarbete med MTC Powder Solutions

20 januari, 2021

Vi är stolta över att meddela att MTC Powder Solutions (MTC PS), en del av Metal Technology Co. Ltd (MTC) nyligen har undertecknat ett avtal med Swerim AB. Detta avtal utökar MTC PS: s testmöjligheter i forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till pulvermetallurgi Near-Net Shape Hot Isostatic Pressed (PM NNS HIP) material.

Swerim har inte bara ett av de mest avancerade laboratorierna för avancerad materialtestning / karaktärisering, utan också en djupgående kunskap om pulvermetallurgiska material och processer, vilket borgar för ett perfekt samarbete med MTC PS.

- Att ligga i framkant av utvecklingen av PM NNS HIP har alltid varit en hörnsten i MTC PS och vi kan med glädje meddela att vi inte bara har ökat testförmågan utan också ökat FoU-budgeten för 2021 drastiskt, säger Tomas Berglund, applikationsutvecklingschef på MTC PS.

Swerim ser fram emot ett nära samarbete under många år, säger Jesper Vang, forskningsledare på Swerim.

Foto: MTC Powder Solutions (MTC PS).