RHI Magnesita

Swerim i partnerskap med världsledande bolag

14 april, 2023

Swerim välkomnar RHI Magnesita som ny samarbetspartner! Bolaget är världsledande när det handlar om att ta fram eldfasta produkter och system som kräver temperaturer över 1 200°C inom ett brett spektrum av industrier, inklusive stål, cement, icke-järnmetaller och glas.

RHI Magnesita, med sin bas i Österrike, har en snart 200 år lång företagshistoria.  

– Vi har utfört forskning åt dem tidigare, berättar Pavel Ramirez Lopez, forskare och gruppchef hos Swerim, men konstaterar samtidigt att partnerskapet knyter RHI Magnesita ännu närmare metallforskningsinstitutet och samtidigt breddar kontaktytorna. 

– Genom partnerskapet får de tillgång till hela vårt nätverk inom svensk industri och dessutom möjlighet att medverka i våra europeiska forskningsprojekt, säger Pavel Ramirez Lopez som ser fram emot det fortsatta samarbetet. 

– Swerim:s  expertis och forskningsfaciliteter kompletterar väl vår interna kapacitet. Speciellt inom området för stränggjutning förväntar vi oss att fördjupa vår kunskap om de grundläggande och komplexa ömsesidiga beroendena mellan driftsförhållanden, produktdesign och de resulterande (flerfasiga) flödesfenomenen genom att använda simulatorn för kontinuerlig gjutning (CCS), säger Gernot Hackl, Head of Global Simulation vid RHI Magnesita. Detta kommer att bidra till vår framtida utveckling av optimerade eldfasta produkter, flödeskontrollsystem och processtyrningsalgoritmer.

Contacts

  • Pavel Ramirez Lopez, pavel.ramirez.lopez [at] swerim.se, gruppchef Råmaterial och kvalitet, Swerim
  • Gernot Hackl, Gernot.Hackl [at] RHIMagnesita.com, Head of Global Simulation, RHI Magnesita