Pontus Sjöberg, Swerim och Anders Björklund

Ultramodern atomiseringsenhet invigd

6 maj, 2022

Swerim och Kanthal har invigt sin gemensamma investering – en ultramodern atomiseringsenhet för tillverkning och utveckling av metallpulver. En satsning som bidrar till att Sverige kan behålla sin världsledande position inom metallpulver.

Investeringen är ett direkt resultat av ökad efterfrågan på forskningsmöjligheter kring material- och processutveckling inom additiv tillverkning och pulvermetallurgi. För att behålla Sveriges ledande position inom pulvermetallurgi måste de svenska företagen ligga i framkant i material- och teknologiutveckling.

‒ Investeringen innebär unika möjligheter till skräddarsydd materialutveckling inom additiv tillverkning och att vi snabbare kan få ut nya material på marknaden, säger Dilip Chandrasekaran, FoU-chef på Kanthal. Samarbetet med Swerim ger också förutsättningar att bedriva FoU i världsklass inom ett strategiskt område för Kanthal och Sverige.

Investeringen syftar till ett långsiktigt samarbete där Kanthal får ta del av Swerims spetskompetens inom pulvermetallurgi, additiv tillverkning av metaller, avancerad strukturanalys, provning och modellering. Samtidigt får metallforskningsinstitutet Swerim möjlighet att ytterligare bygga kompetens inom dessa områden.

‒ Det är fantastiskt att metallforskningsinstitutet Swerim tillsammans med Kanthal investerar i en state-of-the-art atomiseringsenhet om 20 miljoner kronor. Samarbetet har möjliggjort en unik plattform för FoU-aktiviteter inom legerings- och pulverutveckling för hela Sverige, säger Annika Strondl, chef för pulvermaterial och additiv tillverkning vid Swerim. Att vi investerar tillsammans med industrin visar att Swerim är en attraktiv forskningspartner inom pulver- och legeringsutveckling.

Den nya utrustningen är designad för forskning och utveckling av både material och själva atomiseringsprocessen inom pulvermetallurgiområdet. Den gör det möjligt att atomisera pulvercharger upp till cirka 85 kg, både för additiv tillverkning, formsprutning, ytbeläggningar och hetisostatisk presssning (HIP). Utrustningen kommer att ha en hög material- och processflexibilitet, vilket skapar stora möjligheter vid utveckling av material och processer inom både additiv tillverkning och pulvermetallurgi.

Swerim har 60 års erfarenhet av pulverforskning och Kanthal är en världsledande tillverkare av industriella värmelösningar och högtemperaturmaterial baserat på pulvermetallurgi.

Kontaktpersoner

  • Annika Strondl, Gruppchef, Swerim, annika.strondl [at] swerim.se, 073-031 42 91
  • Dilip Chandrasekaran, Head of R&D, Kanthal, dilip.chandrasekaran [at] kanthal.com, 073-055 90 02

Bilder: Kontakta Margaretha Sönnergaard för fler bilder, sonnergaard [at] swerim.se

  • Pontus Sjöberg, vd Swerim och Anders Björklund, vd Kanthal. Foto: Anneli Nygårds

__________________
Kanthal, en division inom Sandvik, är en världsledande tillverkare av industriella värmningslösningar och material för motståndsvärmning. Genom utveckling av hållbara värmelösningar hjälper Kanthal sina kunder att sänka sina energikostnader och koldioxidutsläpp samtidigt som produktiviteten, kostnadseffektiviteten och arbetsmiljön förbättras. Kanthal har en stark tradition av forskning och utveckling i nära samarbete med kunder och deras kompetens sträcker sig från utveckling av metalliska till keramiska material för en bred flora av applikationer, allt från dagens teknik till morgondagens lösningar på globala utmaningar.

_________________
Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Swerim stärker industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm. Swerim ägs till 80 procent av industrin och till 20 procent av svenska staten genom RISE Research Institutes of Sweden.