Ny teknik minskar import av vanadin

Vanadin är en ekonomiskt viktig metall för EU. För att producera vanadin i Europa importeras råmaterial, trots att det finns flera outnyttjade resurser av vanadin inom EU. Dessa resurser vill forskare nu ta till vara på.  

Vanadin är en viktig metall för EU, vars industri står för 13 procent av världs-konsumtionen. Metallen används för att producera till exempel verktygsstål. Produktionen av vanadin i Europa är beroende av import av råmaterial, samtidigt som det finns flera resurser inom EU som inte utnyttjas.

Ny teknik gör brytning lönsam

Det finns flera järnmalmsfyndigheter i främst Skandinavien som, förutom järn, innehåller vanadin. Fyndigheterna är ofta små jämfört med traditionella järnmalmsfyndigheter och innehåller dessutom andra metaller som komplicerar utvinningen av järnet. Brytningen blir oftast bara lönsam om det samtidigt går att utvinna vanadin som en biprodukt till järnet.

För att göra det mer lönsamt att exploatera fyndigheterna är en lösning att bearbeta vanadinrika sekundära material tillsammans med järnmalmen. Swerim utvecklar nu en ny teknik för att exploatera dessa vanadinkällor på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt. Tack vare metoden kan EUs behov av import minska med upp till 90 procent.

Flera miljoner till nytt projekt

Swerim har fått 3 miljoner kronor från Vinnova, samt ytterligare cirka 400 000 kr av projektets industripartner, mineral- och metallföretaget Mustavaaran Kaivos Oy, för att utveckla metoder för att utvinna vanadin.

– Projektkonsortiet har utvecklat och optimerat processer som kan användas inte bara för järnmalmer innehållande vanadin, utan också för nya vanadinkällor som till exempel slagg från stålindustrin. Den här utvecklingen kan få stor betydelse för vanadinindustrin i Europa, säger Jukka Pitkäjärvi, vd på Mustavaaran Kaivos Oy.